POZOR! Drzá fitness matka mluví!

Jak jinak se dají přesně vyjádřit fakta a nespokojenost, či podat přesné a jasné informace tak, aby každý pochopil, že se nejedná o sarkasmus, ironii či zda se o ně naopak jedná a každý to jasně pochopil?

NO PŘECI PODCASTY!

Mluvené slovo má své kouzlo a podcasty DRZÉ FITNESS MATKY můžete poslouchat u jakékoliv činnosti!

A kde je všude najdete? 

TÉMĚŘ VŠUDE